Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Luna Foundation công bố số Bitcoin còn lại trong quỹ Reserve

Luna Foundation Guard đã công khai số lượng Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số còn lại trong quỹ bảo trợ và cách mà quỹ được sử dụng để cứu UST.
Avatar
immihu.web3
Published May 15 2022
Updated Oct 30 2023
2 min read
thumbnail

Vào 16h hôm nay, Luna Foundation Guard đã công khai số lượng Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số còn lại trong quỹ bảo trợ. Đồng thời quỹ này cũng thông báo cách mà quỹ được sử dụng để cứu UST trong sự kiện mất Peg (neo giá 1 USD) vừa qua. 

Tài khoản Twitter đại diện cho Luna Foundation Guard đã thông báo số lượng tài sản còn lại trong quỹ bảo trợ UST hiện tại:

LFG đã bán đa số các tài sản bao gồm: 80,394 BTC, 26,281,671 USDT và 23,555,590 USDC để duy trì peg của UST. Hiện tại trong quỹ chỉ còn lại 313 BTC. Mọi người có thể theo dõi số liệu cụ thể tại địa chỉ: https://dashboard.lfg.org

Đối với số tài sản còn lại, Luna Foundation đang tìm cách để có thể sử dụng chúng để đền bù cho những người sử dụng UST. 

Trước đó, CZ, CEO của sàn giao dịch điện tử Binance, đã yêu cầu quỹ này minh bạch hơn và đưa thêm nhiều thông tin on-chain hơn về tài sản trong quỹ bảo trợ này.

Đọc thêm: Vitalik chỉ cách Do Kwon bồi thường vụ LUNA sập.

RELEVANT SERIES