Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Magic Eden hỗ trợ người dùng trong dự án NFT rugpull

19/8, Magic Eden, sàn giao dịch NFT trên Solana đã đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả từ vụ rugpull của dự án NFT DegenTown. 
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Aug 19 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media