thumbnail

Nền tảng NFT marketplace Magic Eden thông báo hỗ trợ giao dịch NFT trên mạng lưới Polygon. Sàn giao dịch sẽ tập trung hợp tác với các dự án game trên mạng lưới. 

Magic Eden sẽ hỗ trợ giao dịch NFT trên mạng lưới Polygon nhằm đẩy mạnh sự phát triển blockchain game và thương hiệu toàn cầu trên web3.

Magic Eden là sàn giao dịch NFT với khối lượng lớn nhất trên Solana. Tháng 8/2022, dự án này đã tiến đến multichain khi triển khai nền tảng trên blockchain Ethereum. Polygon sẽ là blockchain thứ ba mà sàn giao dịch tích hợp sau Solana và Ethereum.

“Việc tích hợp Polygon, nền tảng EVM chi phí thấp và phổ biến với các nhà phát triển game, sẽ giúp củng cố vị trí Magic Eden như một nền tảng gaming trên đường hướng tới web3”, đội ngũ Magic Eden cho biết.

coin98
Magic Eden tích hợp Polygon.

Magic Eden cho biết họ muốn làm việc với các nhà phát triển game trên hệ sinh thái Polygon thông qua nền tảng launchpad mới. Thực tế, nhiều nhà sản xuất game nổi tiếng như Bora, Intellax, nWay, Block Games, Boomland, Planet Mojo và Taunt Battleworld đã đồng ý ra mắt các NFT của dự án trên trên launchpad của Magic Eden.

Đọc thêm: CZ gọi tên Grayscale và Coinbase

0
0
icon0
iconicon