Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Magic Eden đề xuất xây dựng NFT marketplace cho cộng đồng BAYC

Ngày 9/8, Magic Eden, nền tảng giao dịch NFT hàng đầu Solana đã đưa ra một đề xuất với mong muốn xây dựng một nền tảng giao dịch NFT cho cộng đồng Bored Apes.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 10 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media