Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

MASK tăng vọt 65% khi Binance ra mắt Bluebird Index

Ngày 2/11, Binance ra mắt chỉ số Binance Bluebird Index với đòn bẩy x25. Giá token MASK nhanh chóng tăng 65% trong vòng 24h.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Nov 02 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media