Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance Labs tăng cường đầu tư chiến lược vào Aptos

Ngày 15/9, Binance Labs, đơn vị đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch Binance thông báo tăng cường đầu tư chiến lược vào Aptos, một dự án blockchain layer 1.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 15 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media