Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Memecoin tăng 5,500% sau câu đùa của Vitalik Buterin

DIE, token mới được sinh ra từ câu nói đùa của Vitalik Buterin, đã tăng hơn 5,500% trong vòng 12h (tính từ tối 20/10).
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Oct 21 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media