Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

NFT xuất hiện trên ứng dụng Facebook

Các hình ảnh của NFT sẽ được xuất hiện trong tab dòng thời gian của nhà sáng tạo trên ứng dụng Facebook và sẽ được áp dụng bắt đầu với người dùng Hoa Kỳ sau đó sẽ mở rộng trên nhiều khu vực khác.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jul 01 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media