Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Shiba Inu bắt tay Activision tung ra game NFT và Metaverse

Mới đây, Shiba Inu đã công bố quan hệ hợp tác với Activision để thực hiện kế hoạch tung ra game NFT và thiết lập vũ trụ Metaverse riêng cho hệ sinh thái.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Nov 27 2021
Updated Nov 15 2023
Amber media