Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nhà đầu tư đã "tự mình" đánh mất 100 ETH

Vào ngày 21/7, Franklin Caldwell, một nhà đầu tư NFT đã mất 100 ETH (khoảng 150,000 USD) trong khi giao dịch tên miền Ethereum Name Service (ENS).
Amber avatar
immihu.web3
4 min read
Published Jul 21 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media