Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Pantera sắp gọi vốn 1.25 tỷ USD lập quỹ blockchain thứ 2

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 28/9, Dan Morehead, nhà sáng lập Pantera Capital tiết lộ quỹ đầu tư dự định huy động 1.25 tỷ USD để lập quỹ blockchain thứ hai.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 28 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media