Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Polygon ra mắt điện thoại Web3 - Nothing Phone

Giải pháp mở rộng của Ethereum - Polygon đã hợp tác với nhà sản xuất điện thoại Nothing để mang công nghệ Web3 đến với người dùng di động.
Amber avatar
quynhnguyen
8 min read
Published Jul 06 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media