Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Quảng cáo crypto tràn ngập đường phố Thái Lan

Trước tình trạng quảng cáo crypto tràn lan, ngày 1/9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) bắt đầu siết chặt hoạt động quảng cáo, yêu cầu các nhà phát hành phải nêu rõ rủi ro đầu tư và không được thổi phồng về dự án.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Sep 03 2022
Updated Jan 17 2024
Amber media