Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried mổ xẻ nguyên nhân Meta chi mạnh cho metaverse

Sam Bankman-Fried nhận định dự án bạc tỷ của Meta không hẳn là thất bại như nhiều người nghĩ.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Oct 31 2022
Updated Nov 01 2022
3 min read
Amber media

Related Posts