Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SEC tăng cường nhân lực về tiền điện tử trong yêu cầu ngân sách 2025

Ủy bán Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ muốn tăng cường bộ phận thực thi và kiểm tra thị trường tiền điện tử bằng cách bổ sung thêm 50 chức vụ mới, theo yêu cầu ngân sách năm 2025.
Amber avatar
Viet Mai
3 min read
Published Mar 23 2024
Updated Mar 23 2024
Amber media

SEC yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực về tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho biết cần thêm nguồn tài chính để đối phó với các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cần sự thay đổi trong cách tiếp cận với nhà đầu tư, bao gồm cả các diễn đàn trên Reddit và KOL.

SEC cho biết, họ đã chứng kiến sự không ổn định của thị trường tiền điện tử, nơi mà việc gian lận diễn ra khá phổ biến. Với sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của công nghệ hiện nay cũng tạo điều kiện cho nhiều việc làm sai trái. Do đó, cơ quan cần đưa ra những điều chỉnh phù hợp với sự mở rộng và phức tạp trên thị trường.

SEC đã yêu cầu bổ sung 23 vị trí làm việc trong văn phòng kiểm tra của mình. Nhằm tăng cường sự kiên cố của cơ sở hạ tầng thị trường, an ninh thông tin mạng, cũng như tài sản điện tử và các công nghệ đổi mới.

SEC cũng muốn bổ sung 33 vị trí mới trong văn phòng thực thi, đây cũng là nơi xử lý các vụ kiện đối với sàn giao dịch như Coinbase, Binance và Kraken cùng với các dự án NFT.

advertising

Cơ quan cũng yêu cầu thêm một vị trí cho văn phòng giáo dục nhà đầu tư. Vị trí này sẽ tập trung chủ yếu vào việc xử lý các câu hỏi và khiếu nại liên quan đến gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử.

Yêu cầu ngân sách của các cơ quan khác

Ngoài yêu cầu tăng cường nguồn lực, tiền điện tử cũng là vấn đề được ưu tiên trong đề xuất ngân sách tài chính 2025 (tại đây) của SEC.

Văn phòng Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính đã yêu cầu mức ngân sách 230.5 triệu USD trong năm tài chính (FY) 2025 (tại đây), tăng hơn 6.7%  so với năm 2024. Một trong những mục tiêu của cơ quan này là tăng cường tính minh bạch để phát hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

SEC yêu cầu tăng chi tiêu cho Hội đồng giám sát tài chính, cơ quan có nhiệm vụ giám sát sự ổn định của hệ thống tài chính do Bộ trưởng Janet Yellen làm chủ tịch.

Việc tăng nguồn tài trợ sẽ được sử dụng để giải quyết các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và tài sản số, cùng với những vấn đề khác.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng yêu cầu tăng thêm nguồn lực trong Bộ phận Xử lý và Rủi ro, nơi giám sát các tổ chức xử lý các giao dịch và hợp đồng tương lai. Trong yêu cầu ngân sách của mình (tại đây), họ cho biết số lượng hợp đồng tương lai (DCOs) xử lý các sản phẩm trong tài sản đã tăng lên.

hợp đồng tương lai tăng lên
Hợp đồng tương lai cần xử lý tăng lên. Nguồn: CFTC FY 2025.