Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Shopify gia nhập vũ trụ NFT, Sam - FTX ủng hộ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ

Công ty thương mại điện tử đa quốc gia Shopify đã hợp tác với GigLabs cho phép người dùng sáng tạo và giao dịch các NFT trên nền tảng của mình.
Amber avatar
quynhpham
4 min read
Published Dec 17 2021
Updated Nov 20 2023
Amber media