Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Starbucks áp dụng Web3 vào chương trình phần thưởng

Thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới Starbucks đang tìm cách tung ra chương trình phần thưởng áp dụng công nghệ Web3 để thu hút và giữ chân khách hàng.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Aug 04 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media