Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lệnh Stop Limit & OCO là gì? Hướng dẫn đặt lệnh Stop Limit & lệnh OCO

Lệnh Stop Limit là gì? Lệnh OCO là gì? Cách đặt lệnh Stop Limit và OCO trên Binance như thế nào? Khi nào thì nên sử dụng các lệnh này? Tìm hiểu tại đây.
Amber avatar
alice
Published Jun 17 2020
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts