Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sự kiện thiên nga đen - Mối đe doạ cho nền tài chính và Crypto

Sự kiện thiên nga đen là thuật ngữ phổ biến trong các lĩnh vực kinh tế. Vậy sự kiện thiên nga đen là gì? Nhà đầu tư nên làm gì khi sự kiện thiên nga đen xuất hiện?
Amber avatar
Sammie
14 min read
Published Jun 17 2023
Updated Jan 17 2024
Amber media