Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

TVL của các nền tảng liquid restaking đạt gần 8 tỷ USD

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các liquid restaking token (LRT) đã đạt gần 8 tỷ USD. Trong đó, ba giao thức LRT có TVL cao nhất lần lượt là Etherfi, Renzo và Puffer.
Amber avatar
Viet Mai
4 min read
Published Apr 01 2024
Updated Apr 01 2024
tvl liquid restaking 8 tỷ usd

Theo dữ liệu thống kê từ The Block (tại đây), tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các liquid restaking token (LRT) đã đạt gần 8 tỷ USD.

Tổng giá trị gửi vào các giao thức như Etherfi, Renzo, Kelp, Puffer đã ghi nhận sự tăng mạnh trong vài tháng qua. Đây là kết quả từ việc người dùng lựa chọn sử dụng EigenLayer thông qua các nền tảng này, cho phép họ duy trì quyền truy cập vào tài sản của mình.

Etherfi có TVL cao nhất trong các LRT này, vượt mức 3.2 tỷ USD. Sau đó là Renzo với 2 tỷ USD và Puffer với 1.3 tỷ USD. TVL của Kelp, EigenPie và Swell có giá trị tương ứng là 740 triệu USD, 328 triệu USD và 265 triệu USD. Ngoài ra, các giao thức LRT còn lại bao gồm Bedrock, Prime và ClayStack.

Các giao thức liquid restaking cho phép người dùng stake các liquid staking token trên EigenLayer một cách gián tiếp, từ đó đóng góp vào sự bảo mật kinh tế của nó. Trong khi đó, liquid staking cho phép người dùng stake tài sản vào giao thức và nhận lại một token đại diện cho việc này, gọi là liquid staking token.

tvl giao thức liquid restaking
Tổng giá trị bị khóa của các giao thức Ethereum Liquid Restaking. Nguồn: The Block.

EigenLayer là yếu tố chính và làm nên sự tăng trưởng TVL của các giao thức liquid restaking này. Nó cho phép người dùng gửi tài sản và restake ETH thông qua nhiều liquid staking token khác nhau, nhằm mục đích cung cấp bảo mật cho các giao thức bên thứ ba như rollup, oracle, data availability hoặc các dịch vụ tương tự.

Hiện TVL của EigenLayer đã vượt mức 13 tỷ USD, theo dữ liệu thống kê từ The Block.

tvl daily eigenlayer
Tổng giá trị bị khóa hàng ngày của giao thức EigenLayer. Nguồn: The Block.

Vào tháng 2, EigenLayer cung cấp lựa chọn cho phép người dùng restake trực tiếp bằng các liquid restaking token, sau một thời gian ngắn và đạt đến giới hạn, nền tảng đã đóng lựa chọn này cho đến thời điểm hiện tại.

advertising

Lúc này, LRT hoạt động như một phương án thay thế, cho phép người dùng gửi tiền vào EigenLayer khi gần đạt giới hạn, vì việc stake trực tiếp trên EigenLayer bằng ETH không bị giới hạn.

Các giao thức LRT như EtherFi, Renzo và Kelp cho phép người dùng gửi ETH hoặc LST, sau đó quy đổi thành ETH và restake chúng trên EigenLayer. Các giao thức này sẽ cung cấp cho người dùng một token gọi là liquid restaking token (với mức APR hiệu quả), và đồng thời phân phối lại cho họ số điểm kiếm được từ EigenLayer tương ứng với số tiền đã gửi.

Điều này là bởi nền tảng EigenLayer sử dụng hệ thống điểm (point) để thưởng cho người dùng, tương đương với các khoản gửi ETH của họ, điểm này có thể mang lại cơ hội được airdrop token trong tương lai. 

Hiện nay, nhiều người dùng tận dụng các giao thức LRT để gián tiếp gửi tiền và restake trên EigenLayer, nhằm mục đích đảm bảo phần thưởng từ LRT và cơ hội airdrop tiềm năng kép của hai giao thức.

Ngoài ra, các giao thức này cung cấp động cơ bổ sung bằng cách trao cho người dùng hai loại point, một từ EigenLayer và một từ giao thức tương ứng. 

Ví dụ: Khi người dùng restake một LST như stETH thông qua Kelp, họ nhận được điểm từ cả EigenLayer và KelpDAO, tăng cơ hội nhận phần thưởng từ mỗi giao thức.