Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Twitter ra mắt tính năng gửi tiền Bitcoin và "nhá hàng" sản phẩm NFT

Twitter triển khai tính năng gửi tiền Tips Bitcoin. Tính năng giúp người dùng kết nối các ứng dụng chuyển tiền với trang hồ sơ Twitter cá nhân.
Published Sep 23 2021
Updated Jun 01 2023
3 min read
Amber media

Related Posts