Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

“Vén màn” những sự thật về Sam Bankman-Fried

Vào cuối tháng 8, CEO FTX, Sam Bankman-Fried đã xuất hiện tại chương trình truyền hình "Point Forward" của ngôi sao NBA Andre Iguodala.
Amber avatar
quynhnguyen
9 min read
Published Aug 28 2022
Updated Dec 12 2023
Amber media