thumbnail

Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tin rằng quyền sở hữu dữ liệu và quyền riêng tư có thể nâng cao ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Genetica - công ty gen di truyền có trụ sở tại châu Á và Oasis Labs - công ty quản lý dữ liệu Web3 đã hợp tác để mã hóa hồ sơ gen với mục đích nâng cao mức độ chính xác trong y học dựa trên hệ gen. Qua đó, Genetica sẽ chuyển 100,000 hồ sơ dữ liệu bộ gen sang Mạng lưới Oasis. Chủ sở hữu dữ liệu có toàn quyền kiểm soát về những hồ sơ này. 

Mã hóa hồ sơ gen nâng cao mức độ chính xác trong y học dựa trên hệ gen

Sự hợp tác này cũng được hỗ trợ bởi các quan chức chính phủ Việt Nam - những người ủng hộ công nghệ Web3 và quyền dữ liệu. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, các quan chức Việt Nam là những người ủng hộ Web3blockchain. Qua đó, họ tin rằng nó mang lại lợi ích thực sự cho xã hội. 

“Lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam không ngừng phát triển và mang đến những giải pháp thiết thực cho các vấn đề như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tài chính và các vấn đề khác.”

Nhà sáng lập Oasis Labs - Dawn Song tin rằng dữ liệu có thể tạo ra giá trị lớn. Điều này là quan trọng trong việc phát triển các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư và cho phép sử dụng dữ liệu có trách nhiệm.

"Một khi dữ liệu được xem là tài sản, nó có thể thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu." - theo Dawn Song.

“Sự hợp tác cho phép chúng tôi biến ý tưởng phát hành các bộ Gen dưới dạng NFT cho người dùng của mình.” - Tuan Cao - đồng sáng lập Genetica bày tỏ sự vui mừng khi mối quan hệ hợp tác.

Trong khi đó, Đài quan sát Blockchain của Liên minh Châu Âu gần đây đã công bố báo cáo nêu bật các ứng dụng của blockchain trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ sổ cái phân tán đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe châu Âu. Lĩnh vực đang đối mặt với một số thách thức trên lộ trình tiến tới cuộc cách mạng “Chăm sóc sức khỏe 4.0”.

Đọc thêm: Sự thật đằng sau lệnh cấm khai thác Bitcoin ở Trung Quốc
 

0
0
icon0
iconicon