Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik: “Giá 1 tên miền ENS sẽ đắt hơn một chiếc Lamborghini"

Ngày 4/9, Vitalik Buterin đã mở một cuộc khảo sát trên Twitter về mức giá hợp lý để sở hữu một tên miền “.eth” 5 chữ số trong 100 năm. Tweet của Vitalik nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Sep 06 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media