Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik Buterin phản bác tích xanh của Elon Musk

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, cho rằng việc Musk treo giá 8 USD/tháng cho tích xanh Twitter sẽ hủy hoại chức năng "chống lừa đảo của tích xanh".
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Nov 02 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media