Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik Buterin quyên góp 4 triệu USD cho trường New South Wales

Vitalik đã tặng 4 triệu USDC cho tổ chức Kirby tại trường Đại học New South Wales ở Úc, hỗ trợ xây dựng công cụ mã nguồn mở giúp xây dựng các tín hiệu cảnh báo sớm cho đại dịch.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published May 29 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media