Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các vụ hack liên quan đến crypto xảy ra cùng ngày, động cơ là gì?

Thời gian gần đây, thị trường crypto đã chứng kiến nhiều vụ hack từ các sàn giao dịch gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho dự án và cả người dùng.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Dec 11 2021
Updated Jan 03 2024
Amber media