Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Acala Network là gì? Thông tin chi tiết về dự án Acala và ACA token

Acala Network là gì? Điều gì khiến Acala Network dành được suất Parachain đầu tiên của Polkadot? Tìm hiểu Acala Network, tiềm năng ACA token tại đây.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jan 25 2022
Updated Aug 15 2022
3 min read
Amber media

Related Posts