Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ: “DeFi is endgame”

Trong buổi hỏi đáp (AMA) trên Twitter tối 14/11, CZ chia sẻ một số kế hoạch tương lai của Binance và nhận định của ông về tình hình gần đây.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Nov 14 2022
Updated Nov 18 2022
5 min read
Amber media

Related Posts