Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ từ chối bán lại 580 triệu USD FTT cho Alameda Research

Xoay quanh vụ việc liên quan đến token FTT, CEO Binance có động thái từ chối lời đề nghị mua lại 580 triệu USD FTT từ Alameda Research.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Nov 08 2022
Updated Nov 29 2023
Amber media