Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX US được định giá 8 tỷ đô sau vòng gọi vốn đầu tiên

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX US cho biết họ đã đạt mức định giá 8 tỷ đô sau khi huy động được 400 triệu đô trong vòng gọi vốn đầu tiên của mình.
Amber avatar
quynhpham
3 min read
Published Jan 25 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media