Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BNB ‘cắm đầu’ sau vụ hack chấn động trên BNB Chain

Sáng ngày 7/10, giá BNB đã giảm khoảng 5% trong 2h. Nguyên nhân được cho là BNB Chain phải tạm dừng hoạt động sau khi bị tấn công, thiệt hại ước tính 100 triệu USD.
Amber avatar
kaylin
5 min read
Published Oct 07 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media