Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vấn đề Bitcoin ETF và sự gia nhập của các ông lớn vào crypto

BlackRock đăng ký thành lập quỹ spot Bitcoin ETF; USDT mất peg; Citadel, Fidelity ra mắt sàn giao dịch tiền mã hoá. Còn tin tức nào đang được quan tâm?
Amber avatar
quynhnguyen
6 min read
Published Jun 22 2023
Updated Nov 14 2023
Amber media