Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Yuga Labs dự định ra mắt bộ sưu tập NFT mới vào cuối năm?

Theo thông tin từ Protos, Yuga Labs có khả năng sẽ ra mắt bộ sưu tập NFT mới mang tên "Mecha Apes" và bán 100,000 Otherdeeds để huy động thêm 50 triệu USD.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Sep 16 2022
Updated Nov 21 2023
Amber media