Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

3 Chiến lược đầu tư mùa downtrend

Bối cảnh kinh tế vĩ mô tiêu cực và sự suy thoái của thị trường crypto đã tạo sức ép lên giá tài sản crypto. Đây là thời điểm các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Để quản lý vốn an toàn và tìm kiếm cơ hội trong mùa downtrend, các nhà giao dịch có thể tham khảo ba chiến lược sau đây.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 22 2022
Updated Oct 03 2023
7 min read
Amber media

Related Posts