Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BTC duy trì kênh xu hướng tăng khung Tuần - Top 3 Altcoin tiềm năng

Hôm qua BTC đã đóng phiên ngày bằng nến tăng, tuy nhiên vì là cuối tuần nên Volume không thực sự lớn.
Amber avatar
kaylin
5 min read
Published Mar 26 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media