Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BTC bảo vệ thành công hỗ trợ $45,000 - Top 3 Altcoin tiềm năng tháng 4

BTC đã đóng nến phiên Tuần bằng nến Doji - cho thấy sự lưỡng lự trong tâm lý các nhà đầu tư. Khả năng BTC sẽ nghỉ ngơi sau 2 tuần tăng giá mạnh mẽ từ $37,000 lên $47,000.
Amber avatar
kaylin
7 min read
Published Apr 03 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media