Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

ERC20 là gì? Toàn tập về ERC-20 và các standard token phổ biến

ERC20 là gì? Tại sao ERC-20 token lại quan trọng? Có những loại token ERC20 nào? Tìm hiểu về tiềm năng phát triển và lợi thế ERC20 token ngay trong bài viết.
Amber avatar
Sammie
Published Jul 07 2021
Updated Jul 20 2022
12 min read
Amber media

Related Posts