Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Pantera gọi vốn thành công 1.3 tỷ đô, sắp ra mắt Blockchain Fund mới

Mới đây, Pantera Capital huy động thành công 1.3 tỷ đô và dự kiến kết thúc vòng gây quỹ cho Blockchain Fund vào tháng 5 tới.
Amber avatar
quynhnguyen
6 min read
Published Apr 12 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media