Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Paras là gì? Chi tiết về Paras Marketplace & PARAS token

Paras - một NFT marketplace trên Near tạo ra giá trị lâu dài cho các NFT. Cùng tìm hiểu về dự án cũng như PARAS token qua bài viết nhé!
Amber avatar
immihu.web3
Published Feb 13 2022
Updated Nov 11 2022
6 min read
Amber media

Related Posts