Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Radio Caca là gì? Chi tiết mảnh ghép Metaverse & RACA Token

Radio Caca là một trong những dự án xuất hiện trong xu hướng trend Metaverse hiện nay. Tìm hiểu tiềm năng dự án Radio Cara và RACA token của nó tại đây.
Amber avatar
Sammie
Published Sep 04 2021
Updated Jul 20 2022
6 min read
Amber media

Related Posts