Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sam Bankman-Fried mất danh hiệu tỷ phú

Giá trị tài sản của Sam Bankman-Fried giảm từ 16 tỷ USD xuống còn 991 triệu USD sau tin tức Binance dự định mua lại FTX. Bankman-Fried có khả năng mất danh hiệu tỷ phú, theo Bloomberg Billionaires Index.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Nov 09 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media