Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thao túng thị trường là gì? Các dấu hiệu nhận biết bị thao túng

Thao túng thị trường tồn tại từ lâu trong lịch sử ở nơi nào tài sản có thể giao dịch. Vậy thao túng thị trường là gì? Làm gì để tránh bị tác động bởi thao túng?
Amber avatar
Sammie
Published Sep 01 2021
Updated Jul 20 2022
19 min read
Amber media

Related Posts